Maschsee ežero festivalis Hanoveryje

27 m. Liepos 14 d. - rugpjūčio 2022 d

2021 m. Festivalis, deja, yra atšauktas