Dresdeno Kalėdų turgus ir Striezelmarkt

22 m. Lapkričio 23 d. - gruodžio 2021 d. (9 m. Sausio 2022 d.)